In hoe verre mogen wij, uit het plaats hebbende tot hiertoe, tot eene voortgaande volmaking van het menschdom, naar geest en hart, met eenigen grond besluiten?

Publication TypeBook
Year of Publication1825
AuthorsNicolaas Swart
Number of Pages36
Publishers.n.
CityDen Haag
Keywords
Publication Links