Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis

Publication TypeBook
Year of Publication1967
AuthorsB. H Slicher van Bath
PublisherLandbouwhogeschool
CityWageningen
Keywords
Publication Links