Geschiedwetenschap en zin der geschiedenis

Publication TypeJournal Article
Year of Publication1966
AuthorsJohan Van Der Pot
JournalAlgemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie
Pagination147-159
Keywords
Publication Links