De zin der geschiedenis; een wijsgeerige bespreking van den gang der mensheid: Derde boek: De Bouw der geschiedenis

Publication TypeBook
Year of Publication1947
AuthorsPaul van Schilfgaarde
PublisherE.J. Brill
CityLeiden
Keywords
Publication Links