De pijn van Prometheus. Over vergeten, geschiedenis en identiteit

Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsFrank Ankersmit
JournalFeit & Fictie: Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Representatie
Pagination34-49
Keywords
Publication Links