I det modernas landskap historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

Publication TypeAudiovisual
Year of Publication2009
AuthorsMartin Wiklund
CityHuddinge
CastOCLC: 939578174
Publication Links