Historia som domstol: historisk värdering och retorisk argumentation kring "68"

Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsMartin Wiklund
PublisherNya Doxa
CityNora
ISBN Number978-91-578-0573-7
Short TitleHistoria som domstol
Publication Links